+(84)-28 3823 3298 - Phím 3

support@hsc.com.vn

Hướng dẫn nộp/rút tiền đối với tài khoản trái phiếu

A. Hướng dẫn chuyển/ nộp tiền vào tài khoản trái phiếu

1. Chuyển tiền từ ngân hàng vào tài khoản trái phiếu

Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản trái phiếu bằng cách chuyển tiền từ ngân hàng (chuyển khoản hoặc nộp tiền tại quầy ngân hàng) vào 1 trong các tài khoản ngân hàng của HSC.

Nội dung chuyển/nộp tiền vui lòng ghi rõ: <Họ tên chủ tài khoản> nộp tiền vào <Số tài khoản trái phiếu> (ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền vào 311Cxxxxxx).

Danh sách các tài khoản ngân hàng của HSC:

# Tên Ngân hàng Số tài khoản Tên tài khoản
1 BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM 119.10.00.00.5181.7 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
2 HDBank – TP. HCM 0687 0407 0000941 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
3 Vietcombank HCM 007.100.395.3218 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
4 Eximbank Saigon 1401.1485.1023.180 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
5 Techcombank HCM 1022.1485.904.012 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
6 ACB HCM 417.684.99 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
7 Maritimebank HCM 040.0101.004.6244 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM
8 Sacombank – CN Hưng Đạo – HCM 0600.0811.6051 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

2. Chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán cơ sở sang tài khoản trái phiếu (Khách hàng cần đăng ký dịch vụ chuyển tiền trực tuyến)

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản chứng khoán thông qua HSC iTrade hoặc các ứng dụng trên điện thoại của HSC.

Bước 2: Khách hàng vào mục Tài Khoản, chọn CK Trực tuyến

Bước 3: Tại góc bên trái trên cùng của giao diện chuyển khoản trực tuyến,khách hàng ấn vào nút tam giác màu đỏ để sổ ra danh sách tài khoản nguồn, sau đó chọn tài khoản đầu 011C (tài khoản chứng khoán cơ sở của Khách hàng).

Bước 4: Tại mục ngân hàng của giao diện chuyển khoản trực tuyến, khách hàng ấn vào nút tam giác màu đỏ để sổ ra danh sách tài khoản đích, sau đó chọn tài khoản HSC_TP.

Bước 5: Khách hàng điền số tiền cần chuyển, ghi chú (nếu có)

Bước 6: Khách hàng chọn xác nhận và xác nhận OTP được gửi vào điện thoại của Khách hàng.

2. Nộp tiền mặt trực tiếp tại quầy giao dịch của HSC

Khách hàng mang tiền mặt và CMND/Thẻ căn cước đến các Phòng giao dịch của HSC tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh để nộp tiền vào tài khoản chứng khoán.

Nội dung trên giấy nộp tiền ghi theo cú pháp: <Họ tên chủ tài khoản> nộp tiền vào <Số tài khoản trái phiếu> (ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền vào 311Cxxxxxx).

Vui lòng xem danh sách Phòng Giao dịch tại đây.

B. Hướng dẫn chuyển/rút tiền khỏi tài khoản trái phiếu

1. Chuyển tiền từ  tài khoản trái phiếu sang tài khoản cơ sở, phái sinh hoặc ra bên ngoài

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản chứng khoán thông qua HSC iTrade hoặc các ứng dụng trên điện thoại của HSC

Bước 2: Khách hàng vào mục Tài Khoản, chọn CK Trực tuyến

Bước 3: Tại góc bên trái trên cùng của giao diện chuyển khoản trực tuyến,khách hàng ấn vào nút tam giác màu đỏ để sổ ra danh sách tài khoản nguồn, sau đó chọn tài khoản đầu 311C (tài khoản trái phiếu của Khách hàng).

Bước 4: Tại mục ngân hàng của giao diện chuyển khoản trực tuyến, khách hàng ấn vào nút tam giác màu đỏ để sổ ra danh sách tài khoản đích, sau đó chọn tài khoản tài khoản đích mong muốn (HSC_CS để chuyển ra tài khoản chứng khoán cơ sở, HSC_PS để chuyển sang tài khoản phái sinh, tên ngân hàng cho tài khoản ngân hàng khách hàng đã đăng ký).

Bước 5: Khách hàng điền số tiền cần chuyển, ghi chú (nếu có)

Bước 6: Khách hàng chọn xác nhận và xác nhận OTP được gửi vào điện thoại của Khách hàng.

2. Giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch của HSC

Khách hàng mang tiền mặt và CMND/Thẻ căn cước đến các Phòng giao dịch của HSC tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh để rút tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền ra khỏi tài khoản chứng khoán.

Vui lòng xem danh sách Phòng Giao dịch tại đây.