+(84)-28 3823 3298 - Phím 3

support@hsc.com.vn

Hướng dẫn nộp/rút tiền đối với tài khoản trái phiếu

A. Hướng dẫn chuyển/ nộp tiền vào tài khoản trái phiếu

1. Chuyển tiền từ ngân hàng vào tài khoản trái phiếu

Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản trái phiếu bằng cách chuyển tiền từ ngân hàng (chuyển khoản hoặc nộp tiền tại quầy ngân hàng) vào 1 trong các tài khoản ngân hàng của HSC.

Nội dung chuyển/nộp tiền: < TK> < Số tài khoản trái phiếu> <Họ tên chủ tài khoản>

Danh sách các tài khoản ngân hàng của HSC:

Ngân Hàng Chi Nhánh Số Tài Khoản Tên Chủ Tài Khoản Nội Dung Nộp Tiền
BIDV (*) Nam Kỳ Khởi Nghĩa 11910000051817 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM Số TK [Số tài khoản chứng khoán], [họ và tên chủ tài khoản]
Ví dụ: Số TK 311C123456, Đinh Huy Tường
VIB 880704060007099
HDB HCM 068704070000941
VCB HCM 0071003953218
TCB HCM 10221485904012
ACB HCM 41768499

2. Chuyển tiền từ tài khoản Cổ phiếu sang tài khoản Trái phiếu (Khách hàng cần đăng ký dịch vụ chuyển tiền trực tuyến)

2.1 Chuyển tiền trên ứng dụng myhsc (iOS/Android)

Bước 1: Đăng nhập myhsc

Bước 2: Quý khách vào mục Mở rộng, chọn chức năng Chuyển tiền

Bước 3: Chọn Chuyển nội bộ. Ở mục Tài khoản thụ hưởng chọn tài khoản Trái phiếu

Nhập số tiền chuyển và nhấn Chuyển

Bước 4: Nhập mã xác thực OTP và nhấn Xác nhận

2.2 Chuyển tiền trên nền tảng https://my.hsc.com.vn

Bước 1: Đăng nhập myhsc

Bước 2: Chọn chức năng Chuyển tiền ở góc trên bên trái màn hình

Bước 3: Chọn Chuyển nội bộ. Ở mục Đến tài khoản chọn tài khoản Trái phiếu

Nhập số tiền chuyển và nhấn Chuyển tiền

Bước 4: Nhập mã xác thực OTP và nhấn Xác nhận

B. Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản trái phiếu

1. Chuyển tiền từ tài khoản Trái phiếu sang tài khoản Cổ phiếu, Phái sinh hoặc ra bên ngoài

1.1 Chuyển tiền trên ứng dụng myhsc (iOS/Android)

Bước 1: Đăng nhập myhsc

Bước 2: Quý khách vào mục Mở rộng, chọn chức năng Chuyển tiền

Bước 3:

3.1 Chọn Chuyển nội bộ nếu muốn chuyển giữa các tài khoản Cổ Phiếu, Phái sinh ở HSC.

Chọn Tài khoản nguồn Tài khoản thụ hưởng tương ứng

Nhập số tiền chuyển và nhấn Chuyển

3.2 Chọn Rút tiền nếu muốn chuyển tiền ra ngoài

Chọn Tài khoản nguồnTài khoản thụ hưởng tương ứng

Nhập số tiền chuyển và nhấn Chuyển

Bước 4: Nhập OTP và nhấn Xác nhận

2.2 Chuyển tiền trên nền tảng  https://my.hsc.com.vn

Bước 1: Đăng nhập myhsc

Bước 2: Chọn chức năng Chuyển tiền ở góc trên bên trái màn hình

Bước 3:

3.1 Chọn Chuyển nội bộ nếu muốn chuyển giữa các tài khoản Cổ Phiếu, Phái sinh ở HSC.

Chọn Tài khoản nguồn Tài khoản thụ hưởng tương ứng

Nhập số tiền chuyển và nhấn Chuyển

3.2 Chọn Rút tiền nếu muốn chuyển tiền ra ngoài

Chọn Tài khoản nguồnTài khoản thụ hưởng tương ứng

Nhập số tiền chuyển và nhấn Chuyển

Bước 4: Nhập OTP và nhấn Xác nhận

2. Giao dịch trực tiếp tại quầy giao dịch của HSC

Khách hàng mang CMND/Thẻ căn cước đến các Phòng giao dịch của HSC tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển khoản tiền từ tài khoản chứng khoán.

Vui lòng xem danh sách Phòng Giao dịch tại đây.