Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của HSC

Chúng tôi nâng cấp hệ thống lên phiên bản mới.

Thời gian nâng cấp dự kiến: 09:00 ngày 10/09/2022 - 20:00 ngày 10/09/2022

Trở về trang chủ


Please be informed that HSC Internet Trading Service is currently under maintenance

The down time: From 09:00 10/09/2022 - To 20:00 10/09/2022

Homepage